top of page

OTOSOFT OTO GALERİ 2.EL ARAÇ SATIŞ 

ERP YAZILIMI

otosoft oto satiş galeri yazılım software
ARAÇ SATIŞ
SHOW ROOM YÖNETİMİ
CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

OTOSOFT OTO GALERİ 2.EL ARAÇ SATIŞ ERP YAZILIMI

Satış + 2.EL + Muhasebe + CRM modüllerinden oluşan Oto Galerilerinde Kullanılan Pakettir.

 

MODÜLLER:

 

1. ARAÇ YÖNETİMİ

 • Araç Satış Yönetimi

 • Araç Stok

 • Araç Kartları

 • Araç Siparişleri

 • Müşteri ve Potansiyel Müşteri Bilgileri

 • Araç Satış ve Faturalama

 • İkinci El Araç / Alış Satış İşlemleri

 • Karlılık Analizi

 • Satış Personeli Verimi

 • Müşteri Görüşmeleri CRM ve Raporları

 • Detaylı Müşteri Bilgi Formları, Memnuniyet Anketleri

 

2. FİNANS YÖNETİMİ

 • Cari Hesaplar: Müşteriler, Tedarikçiler, Potansiyel Müşteriler

 • Ön Muhasebe ( Kasa, Bankalar, Çek/Senet, Kredi Kartları, POS)

 • Cari Hareketler, Borç-Alacak Raporları

 • Bütçe ve Bütçe Analizi

 • Nakit Akım, Finasal Akım Raporları

 • Çok Dövizli İşlemler

 • Liste ve Raporlar

 

3. GENEL MUHASEBE (opsiyonel)

 • Tek Düzen Hesap Planı

 • Fişler

 • Defterler

 • Beyannameler

 • Bilanço, Gelir-Gider Raporları

 • Genel Muhasebe Raporları

 • Full Entegre

 • Personel Bordro Yönetimi

 • Demirbaş Yönetimi

 

 • Web Siteleri ile XML Data Aktarım

otosoft oto satiş galeri yazılım software
otosoft oto satiş galeri yazılım software
otosoft oto satiş galeri yazılım software
otosoft oto satiş galeri yazılım software
Lütfen Demo Talep Ediniz.
bottom of page